ғιnally geт тo ѕee тнιѕ мovιe and ѕee wнaт тнe нype ιѕ all aвoυт ❤

ғιnally geт тo ѕee тнιѕ мovιe and ѕee wнaт тнe нype ιѕ all aвoυт ❤I ᗯIᒪᒪ ᑎEᐯEᖇ GET TIᖇEᗪ Oᖴ ᑕᕼEᖇᖇY ᗷᒪOᔕᔕOᗰᔕ…ᗩᑎᗪ TᕼIᔕ ᔕIᒪᒪY ᑭEᖇᔕOᑎ ᒪOᒪᗪEᔕᔕEᖇT ᗯITᕼ TᕼE ᗷOY… ᕼᗩᒪO-ᕼᗩᒪO Oᑎ ᗩ ᔕᑌᑎᑎY ᗪᗩY Oᖇ ᗩᑕTᑌᗩᒪᒪY ᗩᑎY ᗪᗩY! ᒪOᒪ

ᗪEᔕᔕEᖇT ᗯITᕼ TᕼE ᗷOY… ᕼᗩᒪO-ᕼᗩᒪO Oᑎ ᗩ ᔕᑌᑎᑎY ᗪᗩY Oᖇ ᗩᑕTᑌᗩᒪᒪY ᗩᑎY ᗪᗩY! ᒪOᒪ
TᕼIᔕ, TO ᗰE Iᔕ ᒍᑌᔕT ᗩ ᒪITTᒪE ᔕᒪIᑕE Oᖴ ᑭᗩᖇᗩᗪIᔕE! ᗩᒪOᑎE. ᑕOᖴᖴEE. ᗷOOK.

TᕼIᔕ, TO ᗰE Iᔕ ᒍᑌᔕT ᗩ ᒪITTᒪE ᔕᒪIᑕE Oᖴ ᑭᗩᖇᗩᗪIᔕE! ᗩᒪOᑎE. ᑕOᖴᖴEE. ᗷOOK.


(via montaysiahu)ᗰᗩᖇIOᑎEE’ᔕ ᗷIᖇTᕼᗪᗩY ᗩT TᕼE GᗩᑎᔕEᖇᐯOOᖇT!ι wιll read yoυ over and over and over agaιn υnтιl ι тιre oғ yoυ. тнen yoυ wιll ѕeaт ιn мy вooĸѕнelғ and мoѕт lιĸely collecт dυѕт υnтιl ι’ve мιѕѕed yoυr wordѕ. тнen once agaιn, read yoυ over and over and over agaιn!

ι wιll read yoυ over and over and over agaιn υnтιl ι тιre oғ yoυ. тнen yoυ wιll ѕeaт ιn мy вooĸѕнelғ and мoѕт lιĸely collecт dυѕт υnтιl ι’ve мιѕѕed yoυr wordѕ. тнen once agaιn, read yoυ over and over and over agaιn!


(via cherrywhore)


Write her a letter, send her a flower, love only gets old if you let it.
William Chapman (via asdfghjkllove)

(via deathbysilverspoon)